Blik op projecten

BuitenGewoon heeft gewerkt in veel gebieden, met veel mensen, met verschillende vraagstukken. Elke keer maatwerk, elke keer weer buitengewoon!

Helemaal Heul

Recreatie en toerisme kan meer gestimuleerd worden in het Groene Hart. Dat vindt Rabobank Rijn en Veenstromen. De bank wil initiatieven aanjagen. Zo ook voor het gebied de Heul bij Vinkeveen. BuitenGewoon mocht in opdracht van de Rabobank kansen voor een recreatief knooppunt in dit gebied in beeld brengen.
...
Status
Afgerond
Meer

Ontwerpsessie waterberging en inundatie

Wordt het fort 'Werk aan de Korte Uitweg' in Blokhoven voor Linieland de eerste die grond regelmatig onder water laat lopen? En lijkt daar een handige combinatie te zijn met het waterschap die in hetzelfde gebied een wens voor piekberging heeft? BuitenGewoon hielp deze wensen tot een gezamenlijk idee uit te werken door het begeleiden van ontwerpsessies.
...
Status
Afgerond
Meer

Brainstorm blauwe diensten

Hoe kunnen agrariërs meehelpen aan het omgaan met wateroverlast? Het waterschap heeft het idee dat dit met een blauwe dienst zou kunnen. Maar wat is precies een blauwe dienst? En wanneer ervaren we wateroverlast? Vragen die BuitenGewoon in een brainstormsessie met medewerkers van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden van veel ideeën heeft voorzien.
...
Status
Afgerond
Meer

Oevers Kromme Rijn

Het snel stromend riviertje de Kromme Rijn heeft veel beschoeiing. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wil dat het riviertje natuurlijker wordt. Dit kan door de oevers anders in te richten. Dit vraagt om maatwerk in het gebied en met de betrokkenen. Aan BuitenGewoon de uitdagende klus om de plannen voor dit bijzondere riviertje op te stellen.
...
Status
Afgerond
Meer

Levendige boerensloot

Het veenweidegebied bij Utrecht heeft heel veel boerensloten. Een goede reden voor de waterschappen om samen met agrariërs aan de kwaliteit van het water te werken. Een mooie taak voor BuitenGewoon om deze samenwerking op te zetten voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).
...
Status
Afgerond
Meer

Het Vinkeveense Veer

Vinkeveen is een mooi dorp aan het water. Maar met de entree aan de zuidkant van het dorp en de toegang tot de Vinkeveense Plassen kan meer worden gedaan. Dat vinden een aantal betrokken inwoners die zich hebben verenigd in de Stichting Ontwikkeling Achter de Heul. BuitenGewoon mocht deze enthousiaste dorpelingen ondersteunen met het uitwerken en uitdragen van het plan.
...
Status
In ontwikkeling
Meer