Levendige boerensloot

Het veenweidegebied bij Utrecht heeft heel veel boerensloten. Een goede reden voor de waterschappen om samen met agrariërs aan de kwaliteit van het water te werken. Een mooie taak voor BuitenGewoon om deze samenwerking op te zetten voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Gezamenlijk doel

De levendige boerensloot is een gezamenlijk doel geworden van het waterschap en de agrarische natuurverenigingen. Dit betekent werken aan minder meststoffen in de sloot en mogelijkheden scheppen voor een grote variatie aan planten en dieren in en om de sloot. De agrarische natuurverenigingen stimuleren dit bij de boeren door beheercontracten af te sluiten voor ander onderhoud aan de sloot en slootkant binnen het nieuwe agrarisch natuur- en waterbeheer.

Inzet BuitenGewoon

BuitenGewoon heeft overleg gevoerd met de verenigingen en het waterschap. Het resultaat is dat het waterschap geen strikte regels heeft gesteld, wat wel een gewoonte was. Nu is er gewerkt vanuit vertrouwen en goed overleg en wordt samengewerkt aan een aansprekend doel: de levendige boerensloot.

 

Het slootonderhoud in het werkgebied van HDSR wordt door de agrarische natuurverenigingen met enthousiasme opgepakt!

 

 

 

Bijzondere beelden...