Oevers Kromme Rijn

Het snel stromend riviertje de Kromme Rijn heeft veel beschoeiing. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wil dat het riviertje natuurlijker wordt. Dit kan door de oevers anders in te richten. Dit vraagt om maatwerk in het gebied en met de betrokkenen. Aan BuitenGewoon de uitdagende klus om de plannen voor dit bijzondere riviertje op te stellen.

Andere oevers

Tientallen kilometers oever van de Kromme Rijn zijn anders ingericht. Vaak met een flauwere oever zodat oeverplanten en waterplanten beter kunnen groeien. Soms is hiervoor het cultuurhistorisch jaagpad verlegd. De locaties waar dit mogelijk was zijn zorgvuldig afgewogen. In sommige gevallen is er zelfs een nevengeul aangelegd. Hiervoor was aangrenzende grond nodig.

Inzet BuitenGewoon

BuitenGewoon heeft de ontwerpsessies met belanghebbenden bijgewoond, bureaustudies aangestuurd zoals archeologisch onderzoek en bodemonderzoek. Een gebiedsavond voor de omwonenden is georganiseerd. Uiteindelijk heeft BuitenGewoon alles ondergebracht in een projectplan voor de Waterwet zodat het initiatief formeel de inspraak in kon.

 

De oevers liggen er nu een aantal jaar en de waarde van de natuur langs de Kromme Rijn en beleving ervan nemen toe!

 

rietoever

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bijzondere beelden...