Helemaal Heul

Recreatie en toerisme kan meer gestimuleerd worden in het Groene Hart. Dat vindt Rabobank Rijn en Veenstromen. De bank wil initiatieven aanjagen. Zo ook voor het gebied de Heul bij Vinkeveen. BuitenGewoon mocht in opdracht van de Rabobank kansen voor een recreatief knooppunt in dit gebied in beeld brengen.

Van knelpunt naar knooppunt

Het gebied de Heul wordt door gebruikers en omwonenden als een knelpunt ervaren. Zo is de vaarroute naar de plassen onoverzichtelijk, staan er verpauperde kassen en zijn er parkeerproblemen. Het gebied ligt op een knooppunt van het dorp Vinkeveen, de Vinkeveense Plassen en polder Demmerik. Deze prachtige locatie leent zich uitstekend om van Vinkeveen echt een dorp aan het water te maken. Nieuwe recreatieve routes, een duidelijke entree, overstapplaats, ontmoetingsplek, de rijke geschiedenis laten zien, de prachtige natuur ontdekken. Het kan allemaal.

Inzet BuitenGewoon

BuitenGewoon heeft met omwonenden, instanties, overheden en verenigingen de knelpunten en kansen in beeld gebracht. Het beknopte praatplan ‘Helemaal Heul’ geeft een scala aan mogelijkheden weer.

Het resultaat: door de verkenning is een stichting opgericht die kansen ziet voor ontwikkeling van het gebied de Heul! (zie ook: project Vinkeveense Veer)

 

 

Bijzondere beelden...