Brainstorm blauwe diensten

Hoe kunnen agrariërs meehelpen aan het omgaan met wateroverlast? Het waterschap heeft het idee dat dit met een blauwe dienst zou kunnen. Maar wat is precies een blauwe dienst? En wanneer ervaren we wateroverlast? Vragen die BuitenGewoon in een brainstormsessie met medewerkers van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden van veel ideeën heeft voorzien.

Beneden naar boven

De groep begon met brainstormen in de kelder van het waterschapsgebouw. Deze hangt vol met buizen waar het leidingwater en rioolwater doorheen stroomt. Erg inspirerend! Met verschillende opdrachten is de groep door het waterschapsgebouw gegaan. Al lopend werden er over en weer ideeën uitgewisseld en in verschillende ruimtes uitgewerkt. Helemaal bovenin het gebouw, in de collegekamer, werden de resultaten gedeeld.

Inzet BuitenGewoon

BuitenGewoon heeft het programma voor de brainstorm opgesteld en de sessie begeleid. De resultaten heeft BuitenGewoon in een praatplan samengevat.

 

De opdrachtenroute door het gebouw levert veel enthousiasme en inspiratie op bij de deelnemers!

 

omgaan_met_wateroverlast_ondergelopen_straat

 

 

Bijzondere beelden...