Blik op projecten

BuitenGewoon heeft gewerkt in veel gebieden, met veel mensen, met verschillende vraagstukken. Elke keer maatwerk, elke keer weer buitengewoon!

Ontwerpsessie waterberging en inundatie

Wordt het fort 'Werk aan de Korte Uitweg' in Blokhoven voor Linieland de eerste die grond regelmatig onder water laat lopen? En lijkt daar een handige combinatie te zijn met het waterschap die in hetzelfde gebied een wens voor piekberging heeft? BuitenGewoon hielp deze wensen tot een gezamenlijk idee uit te werken door het begeleiden van ontwerpsessies.
...
Status
Afgerond
Meer

Brainstorm blauwe diensten

Hoe kunnen agrariërs meehelpen aan het omgaan met wateroverlast? Het waterschap heeft het idee dat dit met een blauwe dienst zou kunnen. Maar wat is precies een blauwe dienst? En wanneer ervaren we wateroverlast? Vragen die BuitenGewoon in een brainstormsessie met medewerkers van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden van veel ideeën heeft voorzien.
...
Status
Afgerond
Meer