Blik op projecten

BuitenGewoon heeft gewerkt in veel gebieden, met veel mensen, met verschillende vraagstukken. Elke keer maatwerk, elke keer weer buitengewoon!

Helemaal Heul

Recreatie en toerisme kan meer gestimuleerd worden in het Groene Hart. Dat vindt Rabobank Rijn en Veenstromen. De bank wil initiatieven aanjagen. Zo ook voor het gebied de Heul bij Vinkeveen. BuitenGewoon mocht in opdracht van de Rabobank kansen voor een recreatief knooppunt in dit gebied in beeld brengen.
...
Status
Afgerond
Meer

Oevers Kromme Rijn

Het snel stromend riviertje de Kromme Rijn heeft veel beschoeiing. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wil dat het riviertje natuurlijker wordt. Dit kan door de oevers anders in te richten. Dit vraagt om maatwerk in het gebied en met de betrokkenen. Aan BuitenGewoon de uitdagende klus om de plannen voor dit bijzondere riviertje op te stellen.
...
Status
Afgerond
Meer

Levendige boerensloot

Het veenweidegebied bij Utrecht heeft heel veel boerensloten. Een goede reden voor de waterschappen om samen met agrariërs aan de kwaliteit van het water te werken. Een mooie taak voor BuitenGewoon om deze samenwerking op te zetten voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).
...
Status
Afgerond
Meer

Het Vinkeveense Veer

Vinkeveen is een mooi dorp aan het water. Maar met de entree aan de zuidkant van het dorp en de toegang tot de Vinkeveense Plassen kan meer worden gedaan. Dat vinden een aantal betrokken inwoners die zich hebben verenigd in de Stichting Ontwikkeling Achter de Heul. BuitenGewoon mocht deze enthousiaste dorpelingen ondersteunen met het uitwerken en uitdragen van het plan.
...
Status
In ontwikkeling
Meer

Bedrijvenproef Sturen met grondwater

Jaarlijks zakt de bodem gemiddeld één centimeter in het veenweidegebied. Met de innovatieve bedrijvenproef Sturen met grondwater is de bodemdaling wellicht tot een minimum te beperken. BuitenGewoon mag met het Veenweiden Innovatiecentrum het animo voor deze proef onder de agrariërs verkennen.
...
Status
In ontwikkeling
Meer

Bos Nieuw Wulven

Tussen Vechten en Houten is het bos Nieuw Wulven aangelegd van ruim 100 hectare groot. BuitenGewoon heeft de laatste aanlegfase begeleid voor de toenmalige Dienst Landelijk Gebied. BuitenGewoon stuitte daar op archeologische vondsten. Deze ontdekking was de kans om dit bos extra bijzonder te maken.
...
Status
Afgerond
Meer