BuitenGewoon doet…

BuitenGewoon werkt voor ondernemers, coöperaties, gebiedscommissies, stichtingen, verenigingen en overheden met ideeën in het platteland. Hebt u een projectidee, maar weet u niet goed hoe u het moet aanvliegen? Of hebt u beleid dat naar de praktijk moet worden gebracht? BuitenGewoon kan voor u de aanjager, inspirator, verbinder of uitvoerder zijn.

Brug

Met een mooi gevulde rugzak van ruim vijftien jaar ervaring is BuitenGewoon in staat om u alles rondom gebiedsontwikkeling aan te bieden. BuitenGewoon is in het bijzonder de brug tussen beleid en praktijk. Een greep uit de diensten:

 • Creëren van gebiedsprocessen, projecten of pilots
 • Opstellen gebiedsvisies met gezamenlijk doel
 • Verkennende gesprekken met betrokkenen
 • Verkennen subsidiemogelijkheden of het aanvragen van subsidies (bijv. POP3, Leader)
 • Ontwikkelen van nieuw beleid (bijv. stimuleringsregelingen)
 • Bestaand beleid gebruiken voor een projectidee (bijv. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, wateropgaven, natuurbeheerplan)

 

Brengt op gang

BuitenGewoon brengt energie in uw project. Een greep uit de diensten:

 • Begeleiden workshops, ontwerpsessies, brainstorm
 • Communicatie (slogans, nieuwsberichten, foto’s, praatplannen)
 • Doen van gebiedsanalyses
 • Meedenken aan of het schrijven van projectplannen
 • Implementatie van nieuw beleid (bijv. blauwe diensten binnen het waterschap)

 

Wie weet kunnen we binnenkort samenwerken aan een project en zorg ik met u voor een buitengewoon resultaat!

 

Bijzondere berichten …

Het werk van BuitenGewoon in de media.

Digitaal magazine provincie Utrecht:

Digitaal-magazine-provincie-utrecht-pagina4-waterbeheerdiensten

 
 

AD Groene Hart:

Krantenartikel-Vinkeveense-Veer-start-vriendenactie

 

Vakblad Boerderij:

Demonstratie baggerspuit en natuurvriendelijk slootschonen

 

 

Website HDSR:

Waterbeheerpakketten van start

 

 

 

 

Buitengewone samenwerking...

 • Aequator groen en ruimte
 • Alterra Wageningen
 • Agrarische Natuurverenigingen
 • ANWB
 • Centrum voor Landbouw en Milieu
 • Gebiedscommissie Utrecht-West
 • Gebiedscoöperatie O-gen
 • Gemeenten (diversen)
 • Groenservice Zuid-Holland
 • Grontmij
 • Het Utrechts Landschap
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Kadaster
 • Kennis Transfer Centrum Zegveld
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • Loket Groen Blauwe Diensten
 • Land en Tuinbouworganisatie (LTO)
 • Natuurmonumenten
 • Nieuw Hollandse Waterlinie
 • Ondernemersvereniging Vinkeveen
 • Pluk Ontwerpbureau
 • PPP Agro Advies
 • Programmabureau Groene Hart
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rabobank Rijn en Veenstromen
 • Recreatie Midden-Nederland
 • Royal HaskoningDHV
 • Staatsbosbeheer
 • St. Collectief Agrarisch
  Natuurbeheer
 • St. Landgoed Sandwijck
 • St. Ontwikkeling Achter de Heul
 • St. Recreatietoervaart Nederland
 • Unie van Waterschappen
 • Veenweiden Innovatie Centrum
 • Verbelco
 • Vereniging Veelzijdig boerenland
 • VOBI Beton en Waterbouw
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Zuid-Hollands Landschap