Utrecht West

Levendige boerensloot

Het veenweidegebied bij Utrecht heeft heel veel boerensloten. Een goede reden voor de waterschappen om samen met agrariërs aan de kwaliteit van het water te werken. Een mooie taak voor BuitenGewoon om deze samenwerking op te zetten voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).
Meer
Vinkeveen

Het Vinkeveense Veer

Vinkeveen is een mooi dorp aan het water. Maar met de entree aan de zuidkant van het dorp en de toegang tot de Vinkeveense Plassen kan meer worden gedaan. Dat vinden een aantal betrokken inwoners die zich hebben verenigd in de Stichting Ontwikkeling Achter de Heul. BuitenGewoon mocht deze enthousiaste dorpelingen ondersteunen met het uitwerken en uitdragen van het plan.
Meer
Kockengen

Bedrijvenproef Sturen met grondwater

Jaarlijks zakt de bodem gemiddeld één centimeter in het veenweidegebied. Met de innovatieve bedrijvenproef Sturen met grondwater is de bodemdaling wellicht tot een minimum te beperken. BuitenGewoon mag met het Veenweiden Innovatiecentrum het animo voor deze proef onder de agrariërs verkennen.
Meer

BuitenGewoon staat voor…

gebiedsontwikkeling die elk gebied bijzonder maakt met oog voor het gewone. Met passie en enthousiasme levert BuitenGewoon maatwerk in de ontwikkeling voor die ene plek of regio. BuitenGewoon doet dit graag met de mensen uit het gebied.

Brengt bijeen

Ideeën en belangen passend maken tot iets bijzonders.

Betrokken

Het verhaal achter het verhaal zien en zo de waarde van het ‘gewone’ ontdekken.

Boerenverstand

Met Hollandse nuchterheid en inspiratie ontstaat het buitengewone.

Bijzondere projecten...

Brainstorm blauwe diensten

Hoe kunnen agrariërs meehelpen aan het omgaan met wateroverlast? Het waterschap heeft het idee dat dit met een blauwe dienst zou kunnen. Maar wat is precies een blauwe dienst? En wanneer ervaren we wateroverlast? Vragen die BuitenGewoon in een brainstormsessie met medewerkers van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden van veel ideeën heeft voorzien.
...
Status
Afgerond
Meer

Oevers Kromme Rijn

Het snel stromend riviertje de Kromme Rijn heeft veel beschoeiing. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wil dat het riviertje natuurlijker wordt. Dit kan door de oevers anders in te richten. Dit vraagt om maatwerk in het gebied en met de betrokkenen. Aan BuitenGewoon de uitdagende klus om de plannen voor dit bijzondere riviertje op te stellen.
...
Status
Afgerond
Meer

Levendige boerensloot

Het veenweidegebied bij Utrecht heeft heel veel boerensloten. Een goede reden voor de waterschappen om samen met agrariërs aan de kwaliteit van het water te werken. Een mooie taak voor BuitenGewoon om deze samenwerking op te zetten voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).
...
Status
Afgerond
Meer

Het Vinkeveense Veer

Vinkeveen is een mooi dorp aan het water. Maar met de entree aan de zuidkant van het dorp en de toegang tot de Vinkeveense Plassen kan meer worden gedaan. Dat vinden een aantal betrokken inwoners die zich hebben verenigd in de Stichting Ontwikkeling Achter de Heul. BuitenGewoon mocht deze enthousiaste dorpelingen ondersteunen met het uitwerken en uitdragen van het plan.
...
Status
In ontwikkeling
Meer

Bedrijvenproef Sturen met grondwater

Jaarlijks zakt de bodem gemiddeld één centimeter in het veenweidegebied. Met de innovatieve bedrijvenproef Sturen met grondwater is de bodemdaling wellicht tot een minimum te beperken. BuitenGewoon mag met het Veenweiden Innovatiecentrum het animo voor deze proef onder de agrariërs verkennen.
...
Status
In ontwikkeling
Meer

Bos Nieuw Wulven

Tussen Vechten en Houten is het bos Nieuw Wulven aangelegd van ruim 100 hectare groot. BuitenGewoon heeft de laatste aanlegfase begeleid voor de toenmalige Dienst Landelijk Gebied. BuitenGewoon stuitte daar op archeologische vondsten. Deze ontdekking was de kans om dit bos extra bijzonder te maken.
...
Status
Afgerond
Meer