Bedrijvenproef Sturen met grondwater

Jaarlijks zakt de bodem gemiddeld één centimeter in het veenweidegebied. Met de innovatieve bedrijvenproef Sturen met grondwater is de bodemdaling wellicht tot een minimum te beperken. BuitenGewoon mag met het Veenweiden Innovatiecentrum het animo voor deze proef onder de agrariërs verkennen.

Veen blijft optimaal vochtig

In het westelijk veenweidegebied bij Utrecht zakt het grondwaterpeil in droge zomers soms meer dan één meter. Hierdoor droogt de veenbodem op en klinkt in. Het idee is om het grondwaterpeil in de percelen te beïnvloeden met een nieuw ontwerp: drainage onder druk. Zodat de bodem het jaar rond optimaal vochtig is. Niet te droog en niet te nat. De druk in de drainage is door een pompput onafhankelijk van het slootwaterpeil in te stellen. De boer stuurt in deze proef actief op de grondwaterstand in zijn percelen.

Inzet BuitenGewoon

Aan BuitenGewoon de taak om deze proef met boeren te verkennen en bij voldoende animo een pilotproject te creëren.

 

De veenweiden vragen om innovaties en daarvoor is de Bedrijvenproef Sturen met grondwater een mooi experiment!

 

bedrijvenproef_sturen_met_grondwater_meten_doorlaatbaarheid_veen_ voor_drainageafstand

 

 

 

Bijzondere beelden...