Ervaring 1

Guus Beugelink

Hoogheemraad bij de Stichtse Rijnlanden

“Bent u op zoek naar iemand die èn het boerenbedrijf kent èn weet hoe de hazen bij een waterschap lopen, dan heeft u aan Annette een goede. Charmant, doortastend, vasthoudend en vakbekwaam weet zij de belangen van de boer en die van het waterschap samen te brengen in een aanpak waar beiden baat bij hebben.”

Ervaring 2

Jos van Wijk

Voorzitter Stichting Ontwikkeling Achter de Heul

“Annette helpt ons geweldig, al vanaf het begin. Zij beheert met mij de agenda en stimuleert het proces. Ze houdt ons bij de les. Zo geeft Annette aan wanneer actie moet worden ondernomen en met welke betrokkenen. De uitvoering van het project, het verbeteren van de ontsluiting van de Vinkeveense Plassen, is mede door haar hulp nu heel dichtbij.”

Ervaring 3

Harold Vlooswijk

Bestuurslid ANV de Lange Ruige Weide en Projectleider Pilot Groen Blauwe Diensten Utrecht West

“Annette weet in projecten onmisbare bruggen te slaan tussen beleidsmakers enerzijds en de dagelijkse praktijk anderzijds. In ons geval begrijpt ze goed hoe watergangen onderhouden worden, maar bijvoorbeeld ook welke wensen en voorschriften vanuit de EU van toepassing zijn. Daarnaast is het gewoon bijzonder plezierig samenwerken met Annette, ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt!”

Samenwerking 1

 • Staatsbosbeheer
 • St. Collectief Agrarisch
  Natuurbeheer
 • St. Landgoed Sandwijck
 • St. Ontwikkeling Achter de Heul
 • St. Recreatietoervaart Nederland
 • Unie van Waterschappen
 • Veenweiden Innovatie Centrum
 • Verbelco
 • Vereniging Veelzijdig boerenland
 • VOBI Beton en Waterbouw
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Zuid-Hollands Landschap

Samenwerking 2

 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • Loket Groen Blauwe Diensten
 • Land en Tuinbouworganisatie (LTO)
 • Natuurmonumenten
 • Nieuw Hollandse Waterlinie
 • Ondernemersvereniging Vinkeveen
 • Pluk Ontwerpbureau
 • PPP Agro Advies
 • Programmabureau Groene Hart
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rabobank Rijn en Veenstromen
 • Recreatie Midden-Nederland
 • Royal HaskoningDHV

Samenwerking 3

 • Aequator groen en ruimte
 • Alterra Wageningen
 • Agrarische Natuurverenigingen
 • ANWB
 • Centrum voor Landbouw en Milieu
 • Gebiedscommissie Utrecht-West
 • Gebiedscoöperatie O-gen
 • Gemeenten (diversen)
 • Groenservice Zuid-Holland
 • Grontmij
 • Het Utrechts Landschap
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Kadaster
 • Kennis Transfer Centrum Zegveld