Blik op projecten

BuitenGewoon heeft gewerkt in veel gebieden, met veel mensen, met verschillende vraagstukken. Elke keer maatwerk, elke keer weer buitengewoon!

Bedrijvenproef Sturen met grondwater

Jaarlijks zakt de bodem gemiddeld één centimeter in het veenweidegebied. Met de innovatieve bedrijvenproef Sturen met grondwater is de bodemdaling wellicht tot een minimum te beperken. BuitenGewoon mag met het Veenweiden Innovatiecentrum het animo voor deze proef onder de agrariërs verkennen.
...
Status
In ontwikkeling
Meer

Bos Nieuw Wulven

Tussen Vechten en Houten is het bos Nieuw Wulven aangelegd van ruim 100 hectare groot. BuitenGewoon heeft de laatste aanlegfase begeleid voor de toenmalige Dienst Landelijk Gebied. BuitenGewoon stuitte daar op archeologische vondsten. Deze ontdekking was de kans om dit bos extra bijzonder te maken.
...
Status
Afgerond
Meer